Presentación

Taller de insomnios é unha empresa que desde hai anos vén prestando os seus servizos a organismos oficiais e a empresa privada.
É un proxecto que xorde como fábrica de ideas en diversos sectores, un proxecto integramente galego, unha proposta no marco da industria do entretemento que mistura a comunicación e a difusión cultural e social.